Onze voornaamste werkzaamheden zijn het keuren en certificeren van vaartuigen volgens de Richtlijn Pleziervaartuigen. Goedgekeurde vaartuigen zijn te herkennen aan een CE­markering. Alle vaartuigen die onder de Richtlijn Pleziervaartuigen vallen MOETEN voorzien zijn van een geldige CE ­markering. Meer informatie over de Richtlijn Pleziervaartuigen

WAAROM BOOT KEUREN?

Er zijn een aantal goede redenen om uw vaartuig te laten keuren. Bovendien is de keuring in de meeste gevallen zelfs verplicht! Ten eerste bieden goedgekeurde vaartuigen zekerheid. Zekerheid voor de eigenaar dat het vaartuig veilig is en aan alle eisen voldoet, maar ook zekerheid voor de producent. De bouwer is en blijft jarenlang aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken. Tekortkomingen zullen bij onderzoek door onze experts altijd aan het licht komen en kunnen de producent dus behoeden voor vervelende situaties in de toekomst. Ten tweede biedt een goedgekeurd vaartuig naast zekerheid ook betrouwbaarheid. Door aan alle eisen te voldoen, neemt de kans op defecten of buitensporige slijtage enorm af. Langer genieten van uw vaartuig, met minder kosten! Als derde voordeel zijn goedgekeurde vaartuigen, gezien het naleven van de vereiste veiligheids­ en milieueisen, beter voor het milieu. Een fijne leefomgeving zowel binnen in het vaartuig als in de lucht en het water om u heen is in ieders belang. Tot slot geven de hierboven genoemde voordelen gezamenlijk nog een groot voordeel. Boten zonder CEmarkering zullen sterk in waarde dalen door afnemende vraag. Watersport liefhebbers gaan een CEmarekering als voorwaarde stellen bij de aanschaf tweedehands boten. Ook als uw boot dus niet onder de Richtlijn Pleziervaartuigen valt is het raadzaam hier toch een CE­markering voor te regelen.

CERTIFICEREN MET INNOVATIE

Wij certificeren met behulp van innovatieve toepassingen en delen onze kennis en informatie. Dit geeft onze klanten enorme voordelen. Welke voordelen? Dat vertellen wij u graag. Het is niet voor iedereen even eenvoudig om alle normen te kennen en deze juist toe te passen. Daarnaast moet voor ieder vaartuig een technisch dossier opgesteld worden met onder andere een handboek. Dutch Marine Inspection moet voldoen aan de eisen zoals ze gesteld zijn in ISO / IEC 17065. Dit maakt het voor DMI niet mogelijk om advies te geven of handboeken te produceren. Echter, het uitwisselen van kennis is wel toegestaan. Wij delen daarom graag onze kennis en bieden een online systeem waarmee u eenvoudig een compleet technisch dossier kunt samenstellen dat aan alle eisen voldoet. Bovendien geeft dit systeem u de zekerheid dat u altijd en overal de juiste en meest recente gegevens paraat heeft.

KENNISOVERDRACHT

Vindt u het lastig om met de PC te werken of wilt u van bepaalde zaken graag alles weten? Onze experts delen graag de kennis en informatie die u weer verder helpen! Wij geven cursussen en workshops om u volledig op de hoogte te brengen of om op de juiste manier te kunnen werken. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

 

ONBEPERKTE CERTIFICATEN

Onze certificaten hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Dit betekent dat u niet jaarlijks hoeft te betalen om de geldigheid te verlengen. U betaalt alleen als wij daadwerkelijk werkzaamheden voor u uitvoeren. Uiteraard controleren wij certificaten en ongeldige certificaten worden ingetrokken. Binnenkort wordt het mogelijk om zelf uw certificaten te controleren op deze website.

 

DOORONTWIKKELING

Wij zijn een weg ingeslagen waarin wij continu blijven ontwikkelen. Op deze manier hebben wij een voorsprong genomen op onze concurrenten en willen deze ook graag behouden. Onze diensten en services zullen waar mogelijk blijven verbeteren. Wij luisteren hierbij graag naar de ervaringen onze klanten. Mocht u ontevreden zijn, een goed idee hebben, vragen hebben of juist helemaal tevreden zijn, wij horen het graag!

 

Innovatieve systemen, moderne denkwijzen en de overdracht van kennis en informatie staan bij ons centraal. Door deze zaken te combineren kan DMI op een professionele manier keuringen en inspecties uitvoeren en tegelijkertijd veel meerwaarde toevoegen. Klik hier voor een overzicht van door ons gehanteerde ISO normen

WEB 0003 NL version 03